website templates

Полімерні латекси серії Butonal®

Полімерні латекси Butonal NS 198, Butonal NХ 4190 (катіонні) та Butonal NS 175 (аніонний) належать до термоеластопластів типу СБР і є водною дисперсією сополімерів бутадієн-стиролу, що вміщують конгломеровану сірку.

Полімерні латекси серії Butonal® надають бітумам високої еластичності (більше 60 %), яка дозволяє матеріалу працювати в пружній стадії з мінімальною залишковою деформацією. Вони підвищують когезійну міцність та теплостійкість бітумів (температура розм’якшення зростає на 5...15 °С), покращують деформативні характеристики при низьких температурах (збільшуються пенетрація та розтяжність, зберігається або знижується температура крихкості). Полімерні латекси Butonal NS 198 та Butonal NХ 4190 завдяки наявності катіонного емульгатора покращують зчеплення бітумів з мінеральними матеріалами.

Застосування полімерних латексів серії Butonal® надає асфальтобетону більшої міцності від утомленості, тепло- та зсувостійкості з одночасним підвищенням його водо- і тріщиностійкості. Це дозволяє зменшити ризик утворення на покриттях таких ушкоджень, як: колії, напливи, тріщини та ямковість і тим самим збільшити їх довговічність.

Модифікація латексами бітумних емульсій підвищує міцність та зносостійкість поверхневих обробок і тонкошарових захисних покриттів з литого холодного асфальтобетону та інших покриттів з емульсійно-мінеральних сумішей.

Завдяки рідкому стану, полімерні латекси серії Butonal®, на відміну від інших полімерних модифікаторів, можуть вводитись не тільки в бітуми, але і безпосередньо в асфальтобетонні суміші та бітумні емульсії в процесі їх приготування.


Mobirise
Mobirise
Mobirise
Полімерні мають ряд технологічних переваг:
  • можна вводити в бітум за допомогою насосу або форсунки, що значно простіше, ніж подача твердих полімерів через спеціальні дозатори; 
  • утворює з бітумами більш гомогенну і стабільну суміш, ніж при введенні твердих полімерів; в останньому випадку можливе їх спливання на поверхню бітуму, або осідання на дно, що вимагає додаткових запобіжних заходів для перемішування в’яжучого;
  • бітуми, модифіковані полімерними латексами серії Butonal®, мають більш високу стабільність і менш схильні до розшарування при зберіганні, в порівнянні з бітумами, модифікованими твердими термоеластопластами.
Завдяки технологічності використання полімерних латексів серії Butonal® та підвищенню строків служби покриття скорочуються витрати пов’язані з виготовленням та поточним ремонтом полімерасфальтобенного покриття, що обумовлює економічну ефективність їх застосування, не зважаючи на збільшену вартість модифікованих бітумів, бітумних емульсій та полімерасфальтобетонів.

Приклади та характеристики матеріалів, що виготовляються з використанням полімерних латексів серії Butonal®:

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise